100% onafhankelijk en uw belang staat voorop

Verzekeraars, banken en tussenpersonen hebben een beperkte klantfocus en maximale winst per klant staat voorop.

De belangrijkste vragen die u als klant dient te stellen zijn:

 • wie gaat mijn belang behartigen?
 • wie voorziet mij van onafhankelijk en deskundig advies?
 • welke keuzes heb ik?
 • welke oplossingen passen mij het best?
 • waar kan ik terecht met al mijn vragen?
 • waar kan ik via één loket alles beheren en regelen?

Wat maakt FinancieelRegie anders?
Wij vertellen u graag het complete verhaal. Dit is heel belangrijk om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan of onnodig teveel premie wordt betaald. Ons doel is klanten rijker te maken.

Zo hebben wij als eerste in Nederland levensfases benoemd. Gedurende deze levensfases bieden wij best geselecteerde of zelf ontwikkelde passende oplossingen en dienstverlening. Op deze manier zijn wij van mening het klantbelang te optimaal kunnen behartigen.

Hoe kunt u anders zeker zijn dat u niet wordt teleurgesteld of benadeeld?
Er zijn nu éénmaal tegenstrijdige belangen (denk aan schades of commerciele targets van aanbieders) waarbij het klantbelang ondergeschikt is. Want vanuit vertrouwen zaken uit handen geven is doorgaans niet verstandig. Uit ervaring weten wij dat banken, verzekeraars en tussenpersonen eigen rendement belangrijker vinden dan klantbelang (voorbeelden zijn woekerpolis, woekerpensioen, rentederivaten, tegenvallers bij schade en verzekeringstechnische en verzekeringsjuridische voorwaarden).

FinancieelRegie richt zich op life-time klantrelaties vanuit gelijkwaardigheid, waarbij zelfredzaamheid en objectieve informatie onze klanten in staat stelt de regie in eigen hand te houden. Op deze manier garanderen wij maximale belangenbehartiging, ondersteund vanuit één loket met onafhankelijke zeer deskundige professionals.

Waarom levensfases?

Elke levensfase vraagt om andere dienstverlening en oplossingen.
Zoals:

 • ben je uitwonend of woon je nog thuis;
 • woon je samen of ben je alleenstaand;
 • heb je wel of geen kinderen;
 • zijn de kinderen het huis uit;
 • werk je in loondienst of als zelfstandige;
 • etc..

Bij elke levensfase past andere dienstverlening en oplossingen. Onze communicatie en dienstverlening is erop gericht om klanten maximaal van dienst te zijn met passende oplossingen en dienstverlening. Via de verschillende websites bieden wij de oplossingen en dienstverlening die daarop aansluiten. Op deze manier garanderen wij maximale belangenbehartiging voor onze klanten.

Kies het juiste profiel