Met meer kennis blijft u onafhankelijk


Verzekeraars, banken en tussenpersonen zijn beperkt in hun informatieverstrekking naar  klanten.

De belangrijkste vragen die u als klant dient te stellen zijn:

 • wie laat ik mijn belang behartigen?
 • wie voorziet mij van onafhankelijk en complete informatie?
 • welke keuzes heb ik?
 • welke oplossing past mij het best?
 • waar kan ik terecht met al mijn vragen?
 • waar kan ik via één loket alles beheren en regelen?

Wat maakt FinancieelRegie anders?
Wij vertellen u graag het complete verhaal. Dit is heel belangrijk om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan of onjuiste keuzes worden gemaakt. Ons doel is klanten met meer kennis, zelf rijker te maken.

Zo hebben wij als eerste in Nederland levensfases benoemd. Gedurende deze levensfases bieden wij passende dienstverlening en toegang tot passende oplossingen. Op deze manier zijn wij van mening uw belang duurzaam te kunnen behartigen.

Hoe kunt u anders zeker zijn, dat u niet wordt teleurgesteld of benadeeld?
Er zijn nu éénmaal tegenstrijdige belangen (denk aan schades of commerciele targets van aanbieders) waarbij uw belang ondergeschikt is. Want vanuit vertrouwen zaken uit handen geven is doorgaans niet verstandig. Uit ervaring weten wij dat banken en verzekeraars afhankelijkheid creëren (voorbeelden zijn woekerpolis, woekerpensioen, rentederivaten, tegenvallers bij schade en verzekeringstechnische en verzekeringsjuridische voorwaarden) en eigen belangen nastreven. Door misleidende of beperkte informatieverstrekking wordt u niet in staat gesteld de verschillen tegen elkaar af te wegen.

FinancieelRegie richt zich op life-time klantrelaties vanuit gelijkwaardigheid, waarbij zelfredzaamheid en objectieve informatie onze klanten in staat stelt, zelf de regie in eigen hand te houden. Op deze manier garanderen wij maximale ondersteuning, voor de laagste prijs,  vanuit één loket met zeer ervaren professionals.

Waarom levensfases?


Elke levensfase vraagt om andere dienstverlening en oplossingen zoals:

 • ben je uitwonend of woon je nog thuis;
 • woon je samen of ben je alleenstaand;
 • heb je wel of geen kinderen;
 • zijn de kinderen het huis uit;
 • werk je in loondienst of als zelfstandige;
 • hoe bouw je het beste vermogen op;
 • welke risico’s loop ik;
 • welke risico’s wil ik zelf dragen;
 • etc..

Bij elke levensfase past andere dienstverlening en oplossingen. Onze communicatie en dienstverlening is erop gericht om klanten maximaal van dienst te zijn met passende oplossingen en dienstverlening. Via de verschillende websites bieden wij de dienstverlening die daarop aansluit. Op deze manier garanderen wij maximale belangenbehartiging voor onze klanten met passende begeleiding.


Kies jouw levensfase